INFORMATIE GROEPSLESSEN

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden, heb respect en bewondering voor iedereen die bij Sport Specifiek traint ;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
 • Dieren zijn niet toegestaan;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Sport Specifiek;
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten, tenzij in de daarvoor ingerichte kasten;
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw waardevolle eigendommen gebruik te maken van de lockers;
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt;
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding niet toegestaan in de natte gedeelten van de kleedkamers;
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers;
 • Het gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan indien u andere leden daar niet mee hindert.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Sport Specifiek worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Sport Specifiek is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de club. Sport Specifiek kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Sport Specifiek is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot haar fitnessclub (en aanverwante activiteiten).
 • Tijdens het trainen is het belangrijk respect te hebben voor andere sporters en waar nodig ze te helpen. Kom op tijd en zorg er voor dat je klaar bent voor dat je training begint.
 • Als je een training wilt volgen dan meld je jezelf aan via de Sport Specifiek app.
 • Na aanmelding via de website (of ingevuld aanmeld formulier krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord via de mail, vervolgens kun je inloggen als je de app hebt gedownload.
 • Als je wilt sporten bij Sport Specifiek dan ben je verplicht om een Sport Specifiek druppel aan te schaffen, deze heb je nodig om bij binnenkomst je reservering te bevestigen.
 • Op deze druppel kun je credits bij geschreven krijgen door deze aan te schaffen. Zie prijslijst van de credits. Aantal en geldigheidsduur hangen samen met de prijs die je per credit betaald.
 • Wanneer je binnenkomt ga je met de druppel langs de sensor, hierdoor worden de credits die voor de activiteit gerekend worden van je tegoed afgeschreven.
 • Aanmelding en afmelden gaat via de app. Je kunt het aantal beschikbare plekken
 • Je krijgt een melding op het scherm bij het scannen van de druppel, indien er niet voldoende credits op je druppel staan dan krijg je hier een melding van .
 • Het geniet de voorkeur van Sport Specifiek om de betalingen via pin of overmaken te laten plaats vinden.
 • Er is geen sprake van een abonnement, als je credits op zijn dan ben je in geen enkele mate verplicht nieuwe credits af te nemen.
 • Probeer regelmatig te trainen. Wanneer je een ritme hebt in je trainingen dan creer je een gezonde leeftstyle, welke gemakkelijk vol te houden is als je resultaat boekt.